ჩვენი გუნდი

  რეზო ჭანიშვილი — კავშირის თავმჯდომარე

ოლეგ ალავიძე — კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე სამეცნიერო მუშაობის დარგში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზაურ ლაზიშვილი — კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე შემოქმედებითი საქმიანობის დარგში

კახაბერ მარკოიშვილი — კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე კულტმასობრივი ღონისძიებების დარგში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იური ტორაძე — კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე რეგიონალურ მართვისა და პოლიტიკის განსაზღვრის დარგში

მურმან გამისონია — პასუხისმგებელი მდივანი-ფინანსური მენეჯერი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გოჩა გრძელიშვილი — კავშირის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე

მანანა უშიკიშვილი — თავმჯდომარეს მრჩეველი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მანანა ბერიძე — კანცელარიის გამგე

გელა ჭანიშვილი — კულტმასობრივი ღონისძიებების მთავარი მენეჯერი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მამუკა გამისონია — მენეჯერი

akopov43@gmail.comჩვენი გუნდი